O nas

GeoNavi to gdańska firma świadcząca usługi geodezyjne. Powstała w 2007 roku, jako autorski projekt Jakuba Lechowskiego. Początkowo stanowiła jednoosobową działalność, wspieraną jedynie przez najbliższych, ale dzięki fachowo realizowanym zleceniom i stopniowemu przybywaniu nowych klientów, firma rozpoczęło dynamiczny rozwój. Dziś GeoNavi zatrudnia 5 geodetów, współpracuje z gdańskim Technikum Budowlanym i kilkoma zaprzyjaźnionymi firmami geodezyjnymi.

W GeoNavi stawiamy w pierwszej kolejności na jakość, dlatego nasza firma wykorzystuje tylko nowoczesne, doceniane przez specjalistów urządzenia Leica i Trimble.

Żeby zapewnić naszym klientom możliwie najpełniejszy zakres usług, współpracujemy z firmą KL-Projekt z Żukowa, należącą do Pani Krystyny Lihs. Dzięki temu zakres naszych wspólnych świadczeń dla klientów rozpoczyna się już na etapie pozyskiwania pozwolenia na budowę.

Oferta

 
Kompleksowa obsługa inwestycji:
 • Mapy do celów projektowych
 • Wytyczenia budynków i sieci uzbrojenia terenu
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

 • Podziały nieruchomości
 • Wznawianie granic nieruchomości
 • Mapy do zasiedzeń
 • Dokumentacja do celów prawnych

 • Pomiary powierzchni lokali
 • Pomiary objętości kruszyw
 • Pomiary pionowości i prostoliniowości obiektów inżynierskich
 • Badania przemieszczeń budowli
 
Zlecenia realizujemy terminowo i kompleksowo. Bez angażowania Klienta w zbędne formalności Urzędowe, które załatwiamy za Klienta po wypisaniu nam odpowiedniego pełnomocnictwa. Na każdym etapie informujemy o postępach prac oraz doradzamy w doborze najlepszego rozwiązania danego zagadnienia. Wszystkie nasze ceny zawierają zawsze wszelkie opłaty urzędowe, które trzeba ponieść przy realizacji danego zlecenia dlatego każdą pracę wyceniamy indywidualnie.

Kontakt

GeoNavi Usługi Geodezyjne Jakub Lechowski ul. Hynka 30 80-465 Gdańsk e-mail: kubalechowski@wp.pl tel. +48 501-085-046

Jakub Lechowski

GeoNavi Jakub LechowskiKuba Lechowski jest jednym z członków założycieli Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego. Działa ono na rzecz społeczności zawodowej, a jej celem jest usprawnianie procedur urzędowych oraz dążenie do ustanowienia jednoznacznej interpretacji przepisów w oparciu, o które działają geodeci.Stowarzyszenie organizuje szkolenia z zakresu przepisów i procedur obowiązujących w zawodzie. Zajęcia prowadzą uznani wykładowcy - twórcy ustaw i rozporządzeń lub specjaliści pracujący w administracji państwowej na szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim.   Kuba Lechowski posiada uprawnienia nr 20786 do samodzielnego wykonywania zawodu w zakresie: 1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjnie i inwentaryzacyjne - uzyskane w 2010r. 2. Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych - uzyskane w 2011r.

Referencje

Braliśmy udział w realizacji wielu prestiżowych projektów. Zaufali nam m.in:  
 

GeoNavi Usługi Geodezyjne
Jakub Lechowski 2015
Projekt i wykonanie PB


Geodezja, mapy do celów projektowych, geodeta, podział działek, wytyczanie budynków, pomiary objętości kruszyw, odtworzenie granic.

TOP